הקשר בין עמיל מכס ובין מדיניות מסחרית: נקודות מפגש והבדלים

0

הקשר בין עמיל מכס לבין מדיניות מסחרית הוא נקודת המפגש חשובה בעולם הכלכלי הבינלאומי. מדובר בכלי מרכזי שבעזרתו מוגבל זרימת הסחורות והשירותים בין מדינות, מתווה גבולות כלכליים ועוזר להגן על צמיחתם של חברות ומערכות תעשייה ברחבי העולם. במדיניות מסחרית מסוימת, עמיל מכס יכול לשמש ככלי להגנה על התעשיות המקומיות, לפיתוח תעשיות חדשות ולהגברת התחרותיות בשוק הפנימי והבינלאומי. אך במקרים אחרים, עמיל מכס עשוי להיות מכשיר להפחתת הסחר ולהגברת הגבולות הכלכליים בין מדינות.

נקודות המפגש:

  1. הגנה על תעשיות מקומיות: ברוב המקרים, עמיל מכס מוטל על מוצרים שנכנסים למדינה מחוץ לגבולותיה. זה מטריד את היצואנים ממדינה אחת ויכול להפחית את התחרות בין התעשיות המקומיות והתעשיות הזרות. בכך, הוא משמש ככלי להגנה על התעשיות המקומיות ולחיזוקן בפני תחרות זרה.
  2. שיפור השימוש בכללי המסחר ההוגנים: העמדת עמיל מכס עשויה לעזור למדינות להעצים את השימוש בכללי המסחר ההוגנים, ולפתח מערכות מסחר בינלאומיות הוגנות יותר. זה יכול להוביל להגברת האמון בין המדינות ולשיפור תנאי המסחר ביניהן.
  3. הגנה על צמיחת התעשיות המקומיות: על ידי הפחתת גישה למוצרים זרים דרך העמיל מכס, ניתן לקדם את צמיחתן של התעשיות המקומיות ולהפחית את התלות על היבוא.

הבדלים:

  1. מדיניות מסחרית פתוחה לעומת סגורה: מדיניות מסחרית פתוחה תקצוב פחות עמיל מכסים ותידרש להתמקד בשימוש בהם ככלי להגנה על חלקי התעשייה המקומיים, בעוד שמדיניות מסחרית סגורה תשתמש בעמיל מכס ככלי להגברת הגבולות הכלכליים ולהפחתת הסחר.
  2. השפעה על המסחר הבינלאומי: מדינות עם מדיניות מסחרית סגורה עשויות ליישם עמיל מכס בכדי להגביל את הסחר ולהגביר את התלות הפנימית, בעוד שמדינות עם מדיניות מסחרית פתוחה יכולות להשתמש בו ככלי להגנה ולפיתוח תעשיות מקומיות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *